La quantitat de caixes que apareix a l'hora de realitzar la comanda és una estimació per al nostre equip de manipulació i confecció i en cap cas és definitiva ni afecta el preu de la comanda.

NO és possible modificar els paquets al gust del client ja que en aquesta estimació entra en joc el marge de benefici de l'empresa.

Com a norma general el pes es divideix en caixes de 15 kg i no és possible canviar-ho a caixes de 5 kg ni de 10 kg doncs això suposaria un increment excessiu de caixes que comporta al seu torn un increment en el cost del producte i del pes per el transport que influeix directament en la nostra despesa.